Tsentraalse küttetrassi korral kasutatakse hoone kütmiseks ja sooja tarbevee vajaduse rahuldamiseks soojussõlmesid. Valime ja paigaldame tulenevalt soojuse müüja väljastatud tingimustele teie vajadusi rahuldava soojussõlme. Küsige pakkumist.