Projekteerime ja ehitame vastavalt projektile gaasitrasse. Pakkumise saamiseks selgitage välja gaasivajadus ja küsige gaasivõrgu omanikult ning gaasimüüjalt liitumistingimused.